Condicions - Afa Quermany Pals
16166
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16166,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Condicions

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CONDICIONS GENERALS*

 

L’AFA QUERMANY PALS organitza les activitats extraescolars que es realitzen a l’Escola fora de l’horari lectiu. Algunes en fa la gestió directe mentre que d’altres són gestionades per les empreses directament. L’AFA sempre supervisa el bon funcionament.

Es poden inscriure’s a les activitats extraescolars tots els alumnes de l’escola, si es vol gaudir d’un descompte en el preu s’ha de ser soci de l’AFA i estar al corrent de pagament de la quota.

La inscripció a les activitats comporta l’acceptació per part de les famílies d’aquestes condicions generals i de les condicions particulars de cada activitat concreta.

Les condicions particulars les determinen els monitors i professors que realitzen les activitats, en funció de les necessitats de l’activitat, característiques de l’aula, etc.

Les activitats segueixen un programa de curs complet i, per tant, estan concebudes per què els alumnes les segueixi durant tot el curs.

Les activitats comencen al octubre i acaben al maig. Per a les vacances i dies de festa es seguirà el calendari de l’Escola i no està prevista la recuperació de classes per condicionants de calendari o excursions escolars / colònies i faltes d’assistència de l’alumne.

Inscripcions:

 • Les inscripcions s’obren el dia 14 d’agost via electrònica i es tanquen el 10 de setembre. Per poder fer la inscripció s’han d’emplenar totes les dades del formulari electrònic.
 • Una vegada es conegui el total d’inscrits es confirmaran les activitats i horaris.
 • Els grups s’aniran omplint per ordre d’inscripció. Si es reben inscripcions a grups ja complerts es farà una llista d’espera per si hi ha alguna vacant.
 • Els grups que no arribin al mínim d’alumnes indicats a les condicions l’AFA contactarà amb els les famílies afectades per informar-los personalment.

Pagaments:

 • Les quotes de les activitats gestionades per l’AFA es pagaran per trimestres anticipats, per domiciliació bancària, durant els 7 primers dies dels mesos d’octubre, gener i abril.

No obstant, us facilitem llista de preus mensuals, per a una millor comprensió. Les quotes es calculen en base a un fix mensual, independentment dels dies efectius de classe que tingui cada mes​.

 • En les condicions particulars de cada activitat s’indica si la quota inclou o no el cost de materials, roba, etc.
 • Les classes que l’alumne perdi per falta d’assistència o malaltia no es retornaran ni es descomptaran de la quota.
 • En cas de devolucions de rebuts les despeses aniran a càrrec del titular del compte. Es passarà una nota per a informar de la devolució i es donarà el número de compte per ingressar els imports pendents.
 • Les baixes de les extraescolars s’hauran d’informar al monitor de l’activitat i comunicar-ho a l’AFA a través del document de baixa. Per donar-se de baixa cal avisar 1 mes abans de l’inici del nou trimestre (Desembre pel segon trimestre / Març pel tercer trimestre). Les activitats que s’hagi fet el pagament trimestral, si l’alumne es dona de baixa dins el trimestre en curs no es retornarà l’import pagat.
 • En cas d’alta a mitjans trimestre, la primera quota correspondrà als mesos que realitzarà, independentment del dia del mes en que comenci l’alumne.

Funcionament de les activitats i tallers:

 • A l’inici del curs amb els fulls d’horaris de les extraescolars, es dona la informació bàsica de cada activitat, però podeu demanar informació complementària si ho creieu necessari. Tots ells són professionals qualificats i amb experiència en la seva activitat i ells són els responsables de la metodologia i continguts treballats a cada activitat.
 • Durant el curs es pot demanar una cita personal per poder conèixer directament l’evolució del vostre fill/filla.
 • A les activitats que es realitzen a la tarda, els alumnes aniran directament a l’aula que els hi correspongui. Els pares no cal que vinguin a aquesta hora.
 • A les 16.30h o 12:30h només podran accedir a l’interior de l’edifici els alumnes de les activitats o excepcionalment els pares que estiguin citats pels monitors.
 • A les 17.30h / 13:30h els pares han de venir a buscar els seus fills.  Caldrà omplir l’autorització de la sortida.
 • Si durant el curs hi ha alguna dificultat amb el funcionament de l’activitat degut al comportament inadequat de l’alumne, el monitor informarà a la família i a l’AFA.   En cas necessari, es farà una reunió entre l’AFA, la familia, el monitor i la direcció de l’escola per a parlar de la situació.