Condicions de compra - Afa Quermany Pals
18059
page-template-default,page,page-id-18059,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Condicions de compra

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Aquest acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes oferts en la present pàgina web per l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Quermany de Pals (en endavant AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS), amb CIF número G17289539 i amb domicili al c/ Aniceta Figueras, número 14, 17256 de Pals (Girona).

El CLIENT, en el moment que completa el procés de registre i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades tot seguit, i també a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través dels enllaços “Avís Legal” i “Política de privacitat”.

El CLIENT reconeix que disposa de prou capacitat legal per obligar-se contractualment.

Aquest contracte està permanentment accessible entre els avisos legals de la nostra pàgina web.

 

 1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerts a la web www.afaquermany.cat pels productes escollits.

Els productes que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte.

No es preveuen despeses de transport, donat que el lliurament dels productes es fa a les instal·lacions de l’Escola Quermany de Pals. No obstant, en cas d’haver-n’hi, les despeses de transport NO estan incloses en el preu dels productes.

El lliurament dels articles s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA si l’adreça de lliurament està situada en territori espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment, en funció de l’article concret que es tracti.

Abans de procedir al pagament dels productes, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió, embalatge i d’enviament, si procedeixen, que es reflectiran en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra i en la factura.

No s’hi inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com a inclòs.

 

 1. PROCEDIMIENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web només poden fer comandes les persones físiques de més de 14 anys.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada.

El procediment per fer i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se els passos següents:

 1. Escollir el producte que es desitja adquirir.
 2. En seleccionar un producte podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre continuar comprant o tramitar la comanda.
 3. Per a tramitar la comanda haurà d’emplenar un formulari amb les seves dades personals per a formalitzar el procediment de compra.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, serà necessari indicar una adreça a l’efecte de facturació de la compra realitzada.
 6. Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
 7. En la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
 8. Una vegada introduïts les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó “Comprar”.

El CLIENT es dona per informat que les fotografies dels productes publicats com a mostra en la pàgina web poden diferir, no substancialment, del producte lliurat, ja que els colors o les formes poden percebre’s de manera diferent per cada consumidor en atenció a múltiples variables, com ara els dispositius amb els quals es visualitzin els productes o les condicions ambientals com la llum. No obstant això, aquestes o altres variables no alteraran mai les característiques dels productes, que seran les que es descriuen en la pàgina web i, en qualsevol cas, el CLIENT pot optar per desistir de la compra segons s’indica en les presents condicions.

 

 1. DISPONIBILITAT I ENTREGA

Els productes oferts per AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS es troben disponibles per a la seva distribució únicament a Espanya, durant el període de compra habilitat, que és un termini previst d’ entre 15 – 20 dies naturals una vegada l’any. Durant aquest termini s’activarà la compra dels productes i els CLIENTS podran realitzar la seva comanda.

Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

Els productes oferts per AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament en la nostra Web per a cada producte pel que, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s’informarà degudament de la falta de disponibilitat al CLIENT per a la compra.

En condicions normals, tots els productes que apareixen en la nostra Web es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats.

En els casos en els quals, una vegada realitzat la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se l’informarà d’això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d’igual preu i qualitat al comprat. Si així i tot, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l’alternativa proposada, AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l’informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim de recollida del producte l’Escola Quermany de Pals serà de 2 mesos des del moment de la compra i a partir del moment en què hàgim confirmat el seu pagament. Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per a AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS.

Els lliuraments es realitzaran en dies laborables (dilluns a divendres) acordats amb el CLIENT, a la sortida de l’Escola Quermany de Pals. Es recomana que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament en emplenar les dades de la comanda en l’apartat destinat a Comentaris.

Si no fos possible la recollida en el dia i hora concretats a la sortida de l’Escola, AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS es posarà directament en contacte amb el CLIENT, i se li indicarà detalladament els passos a seguir.

El CLIENT estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les peces comprades per causes atribuïbles al transportista.

A fi que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament, així com també de la confirmació de l’entrega i la finalització de la comanda.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l’estat de la seva comanda enviant un correu electrònic a l’adreça hola@afaquermany.cat.

 

 1. PAGAMENT I TERMINIS DE PAGAMENT

S’accepten les següents formes de pagament:

 • Targeta de Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària Caixabank a través de la seva passarel·la de pagament Redsys.
 • Transferència bancària: realitzant un ingrés de l’import total de la compra en el compte corrent que se li indica. Quan es rebi la transferència, la comanda serà preparada i enviada.

Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d’aquest.

AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs a l’entrega del producte, per la qual cosa AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament d’aquest.

AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d’aquests.

 

 1. FACTURES

Se li lliurarà la factura juntament amb el producte comprat en el moment de l’entrega del producte o en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte si en el moment de realitzar el pagament corresponent el CLIENT així ho ha indicat en el procediment de compra.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 

 1. GARANTIA

Tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 3 anys des de la data de lliurament del producte. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o de material. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà retornar el producte i procedirem a la seva reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte segons correspongui, gestions que seran gratuïtes per al CLIENT. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

 

 1. DEVOLUCIONS

Les següents condicions de devolució dels nostres productes no s’apliquen en el cas d’exercici del dret de desistiment.

Fora del dret de desistiment (explicat en l’apartat 8) només s’admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys en el transport o errors de lliurament. En qualsevol cas no hauran d’haver transcorregut més de 14 dies des de la recepció del producte i s’hauran d’incloure l’embalatge i accessoris.

En cas de no poder incloure tots els accessoris o embalatge original, el CLIENT serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Es comprovarà prèviament a l’acceptació de què es tracta d’un defecte o anomalia de fabricació o d’embalatge i no un ús, manipulació o magatzematge inadequats o negligents. S’acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda s’oferirà a CLIENT, si és possible, la reparació de la peça o la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap mena de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda reparada o correcta seran a càrrec de AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part de AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS de l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Una vegada rebuda la devolució i en cas que procedeixi, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per a efectuar el pagament.

AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en les quals van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a hola@afaquermany.cat realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, serà necessari assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Una vegada rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

 

 1. DRET DE DESISTIMENT

IMPORTANT: Segons l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

Per a la resta dels casos, té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos a Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Quermany de Pals (AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS), c/ Aniceta Figueras, número 14, 17256, Els Masos de Pals (Girona), correu electrònic: hola@afaquermany.cat la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

 

Model de formulari de desistiment

A l’atenció de
Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Quermany de Pals

C/ Aniceta Figueras, 14

17256 Els Masos de Pals

hola@afaquermany.cat

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:
Rebut/Demanat el:
Nom del consumidor:

Signatura del consumidor
Data

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses, si s’escau, les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a més tardar als 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual.

El CLIENT suportarà els costos directes de devolució dels béns, per la qual cosa es deduirà del reemborsament el cost de recollida, excepte en el cas en què el motiu sigui de qualitat defectuosa, danys produïts en el transport/lliura o s’hagi produït algun error en l’enviament per part nostra (aquests supòsits es tramitaran com a garantia del fabricador o devolució depenent el cas i, les despeses de transport generats mai seran a compte del CLIENT).

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Una vegada notificada la sol·licitud de desistiment, haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Els béns objecte de devolució han d’estar en perfecte estat, no haver estat danyats, presentar deformacions, ni presentar signes de desgast, ratlladures o taques. Vostè serà responsable de la disminució de valor dels béns resultants d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

 1. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El contracte actual es perfeccionarà amb el pagament del producte contractat.

AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

 

 1. OBLIGACIONS DE LES PARTS

AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS es compromet a proporcionar al CLIENT els productes que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i a la seva recollida en el dia i hora acordats o a la seva recepció en el lloc indicat per a l’entrega.

AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

 

 1. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement de AFA ESCOLA QUERMANY DE PALS en l’e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als serveis i continguts en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça d’e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça hola@afaquermany.cat indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

 

 1. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis i continguts oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Subscriure’s ara” indicat en la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

 

 1. NORMATIVA APLICABLE

El present contracte es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas que, per a persones CLIENT consumidors o usuaris, seran els jutjats o tribunals del seu domicili.

En cas de no existir un fur imperatiu o en els casos en què es prevegi que les parts puguin sotmetre’s a un fur, aquestes se sotmetran als Jutjats i/o Tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre.

Així mateix, posem a la disposició de la persona CLIENT el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=es

 

 1. DADES PERSONALS

Veure Política de Privacitat.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data **/**/2024. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.